Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

02/01/2017

W dniu 20 grudnia 2016r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie opublikował na swojej stronie internetowej wydawnictwo pt. "Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015r."

Publikacja obejmuje ocenę stanu środowiska w województwie mazowieckim pod kątem jakości powietrza, jakości wód, hałasu, pól elektromagnetycznych i gospodarki odpadami.

Publikację można pobrać w formacie PDF ze strony internetowej WIOŚ: http://wios.warszawa.pl

Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015r.