Stan powietrza w dniu 27 stycznia 2017r. - zły

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

27/01/2017

W dniu 27 stycznia 2017r. po godzinie 12:00 stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 104,4 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 92,2 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły.

stan powietrza 27 stycznia godz. 12.00