Stan powietrza w dniu 27 stycznia 2017r. do godz. 15.00 - dostateczny

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

W dniu 27 stycznia 2017r.  w godz. 14.00 - 15:00 stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 84,3 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 72,4 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako dostatczny.