Spotkanie z władzami Miasta Ōarai z Japonii

Autor: Administrator serwisu

31/01/2019

We wtorek 29 stycznia br. pomiędzy przedstawicielami władz Miasta Otwocka a przedstawicielami Miasta Ōarai z Japonii odbyło się spotkanie, podczas którego prowadzone były rozmowy dotyczące zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy miastami. Wizyta gości z "Kraju Kwitnącej Wiśni" to początek współpracy zainaugurowanej uchwałą intencyjną, podjętą 16 listopada 2018 r. przez radnych kadencji 2014-2018. Stronę japońską reprezentowali: burmistrz Miasta Pan Kotani Takaaki, pracownicy departamentów odpowiedzialnych za edukację i współpracę międzynarodową, a także przedstawiciele Japońskiej Agencji Energii Atomowej. 

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Pan Jarosław Margielski Prezydent Miasta Otwocka, Pani Monika Kwiek Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka, Pan Arkadiusz Krzyżanowski  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka, Pan Bartłomiej Kozłowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka, Pan Piotr Stefański b. Wiceprezydent Miasta Otwocka, Pani Anna Rozwadowska-Palarz Prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Pan Roman Srebnicki Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska Rady Powiatu Otwockiego, Pan Piotr Bartoszewski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Pani Magdalena Nowak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Pani Anna Dąbkowska Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych, oraz przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku: Dyrektor Depratamentu Fizyki Materiałów Pan prof. Jacek Jagielski, Dyrektor Departamentu Obiektów Jądrowych dr inż. Pan Michał Gryziński i Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Pan dr hab. Paweł Sobkowicz.

Pierwsza cześć spotkania odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka. Gości przed Magistratem przywitał Prezydent Miasta Otwocka Pan Jarosław Tomasz Margielski, który także podczas spotkania dokonał prezentacji naszego miasta, szczególnie podkreślając jego potencjał turystyczny i gospodarczy. Następnie zagraniczna delegacja na czele z burmistrzem Panem Kotani Takaaki, zaprezentowała film przedstawiający walory miasta Ōarai. W czasie spotkania reprezentanci miast wspólnie wypracowali kierunki, w których powinna rozwijać się współpraca oraz ustalili wstępny termin podpisania umowy partnerskiej.

Współpraca miast rozwijać się będzie w wielu obszarach i przybierać różne formy. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i informacji z zakresu zarządzania miastem z zagranicznymi partnerami, wdrażanie skutecznych innowacyjnych rozwiązań partnerskich, współpraca naukowa i gospodarcza oraz wzajemne poznanie miast przez wymianę młodzieży szkolnej oraz grupy zawodowe stanowić będą podstawę nawiązanej współpracy. 

Nie ulega wątpliwości, że unikalnymi atutami obu miast są mieszczące się w nich ośrodki badań jądrowych, przy których rozwijane są nowoczesne technologie, a polski program rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych (HTR) ma polityczne poparcie w obu krajach. Dzień wcześniej, 28 stycznia br., dziekan szkoły inżynierii na Uniwersytecie Tokijskim prof. Tatsuya Okubo oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku prof. Krzysztof Kurek podpisali umowę o wymianie akademickiej pomiędzy instytucjami. Umowę podpisano w czasie odbywającego się w warszawie polsko-japońskiego seminarium poświęconego technologii reaktorów wysokotemperaturowych. Seminarium zorganizowało NCBJ wspólnie z Japońską Agencją Energii Atomowej we współpracy z japońskim Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii i polskim Ministerstwem Energii. Głównym celem współpracy naukowców z obu krajów jest rozwój technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem, zaś wynikiem wspólnych prac ma być opracowanie konstrukcji przemysłowych reaktorów do produkcji ciepła przemysłowego (przede wszystkim pary technologicznej o temperaturze 5500 C)
na potrzeby przemysłu chemicznego w Polsce.

Po zakończeniu oficjalnej części, przedstawiciele Miasta Otwocka oraz delegacja Japońska udali się na zwiedzanie miasta. Podczas krótkiej wycieczki po mieście zaprezentowano gościom m. in. Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego, Pensjonat Guriewicza, rzekę Świder wraz z terenem gdzie rokrocznie powstaje Otwocka Plaża Miejska, najstarszą szkołę w otwocku - Szkołę Podstawową nr 1, Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz zabytkowy pałac w Otwocku Wielkim. Spotkanie władz zakończyła wspólna kolacja.

Miasto Otwock przygotuje specjalną ofertę dla przedsiębiorców z Japonii, będącą preludium do sprowadzenia na tereny zlokalizowane wokół NCBJ wielu firm, których domeną są wysokie technologie. W tym celu planowane są działania ze strony UM Otwocka, polegające na przystosowaniu tychże terenów pod cele naukowo-badawcze. W szkole podstawowej w Wólce Mlądzkiej, której wybudowanie jest jednym z priorytetów inwestycyjnych obecnych władz Otwocka, ma powstać specjalna klasa fizyczno-chemiczna, której absolwenci stanowiliby zaplecze eksperckie dla ww. firm. Partnerstwo pomiędzy miastami zapowiada się na naprawdę efektywne, a koncepcje jego rozwoju nie są na pewno wyczerpane. Podpisanie umowy partnerskiej odbędzie się w tym roku, kiedy to delegacja władz Miasta Otwocka uda się do japońskiego miasta Ōarai. Prezydent Otwocka i burmistrz Ōarai wyrazili przekonanie, że rozpoczęta współpraca przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Galeria