Spotkanie na stacji pomiarowej WIOŚ w Otwocku

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

20/01/2017

Stacja pomiarowa
W dniu 20 stycznia 2017r. Wiceprezydent Miasta Otwocka – Piotr Stefański wraz z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska – Iwoną Gawłowską  oraz pracownikami WOŚ złożyli wizytę w Obserwatorium Geofizycznym im. Stanisława Kalinowskiego przy ul. Brzozowej 2 w Otwocku.

Obserwatorium podlega pod Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Szerokich informacji o działalności Obserwatorium, jego historii i wieloletnich doświadczeniach badawczych udzielił pracownikom Urzędu Miasta Otwocka Kierownik placówki - dr inż. Marek Kubicki. Była to też okazja do zapoznania się z obiektami Obserwatorium, wśród których znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków, oraz interesującymi zbiorami zabytkowych urządzeń pomiarowych i badawczych.

Obserwatorium na terenie Otwocka – Świdra istnieje już od 1915r. Jest to pierwsze obserwatorium magnetyczne na Ziemiach Polskich, w którym rozpoczęto ciągłe pomiary natężenia pola magnetycznego Ziemi. Obecnie w Obserwatorium Geofizycznym w Świdrze prowadzone są głównie prace związane z elektrycznością atmosfery. Wykonywane są również kompleksowe pomiary meteorologiczne, zanieczyszczeń gazowych, aerozolowych i radioaktywnych powietrza.

Wizyta pracowników Urzędu w Obserwatorium w tym właśnie terminie nie była przypadkowa. Jak wiadomo mamy ostatnio do czynienia z nawracającym problemem przekroczeń norm jakości powietrza.

Wyniki pomiarów jakości powietrza, które kilkukrotnie w ostatnich tygodniach spowodowały konieczność ostrzegania o przekroczeniach, szczególnie w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, pochodzą ze stacji pomiarowej zlokalizowanej właśnie na terenie Obserwatorium Geofizycznego przy ul. Brzozowej w Otwocku. Jak wyjaśnił Kierownik Obserwatorium, Pan Marek Kubicki, kontenerowa stacja pomiarowa ustawiona na terenie placówki, służąca do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, została tu zlokalizowana w wyniku porozumienia z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, do którego stacja należy i przez który jest obsługiwana w ramach monitoringu powietrza prowadzonego przez WIOŚ.

Stacja mierzy i na bieżąco przekazuje do WIOŚ wyniki pomiarów jakości powietrza w zakresie pyłów PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i ozonu. Wyniki te możemy obserwować niemal w czasie rzeczywistym na stronie internetowej WIOŚ oraz w aplikacji mobilnej na telefony komórkowe „Jakość powietrza w Polsce”.

Jak wyjaśnił gościom Pan Marek Kubicki, wahania stanu jakości powietrza są uzależnione od bardzo wielu czynników, w tym w znacznej mierze od warunków atmosferycznych, dynamiki przemieszczania się mas powietrza, a także od pokrycia terenu, i oczywiście – natężenia emisji.

Na niektóre czynniki, jak pogoda czy napływ zanieczyszczeń spoza terenu miasta nie mamy wpływu, jednak możemy zrobić wiele, aby lokalnie ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Przede wszystkim warto przewidzieć w domowym budżecie wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, przy czym warto skorzystać z dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z budżetu Miasta Otwocka. Jeśli z różnych względów nie jest to możliwe, należy stosować opał wysokiej jakości i absolutnie nie spalać w piecach żadnych odpadów!

Galeria