Śmiecie to nie opał!

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

11/10/2016

dymiący komin

Przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach, kominkach i domowych paleniskach. Pamiętajmy, że dla naszego wspólnego dobra - spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych nie prowadzi do ich zniknięcia lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje! Bezpośrednio wdychając zanieczyszczenia narażamy się różne groźne choroby dróg oddechowych , uszkodzenie płuc, bronchit.

Ponadto,  istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone! W myśl ustawy o odpadach i Kodeksu wykroczeń, surowo zakazane jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu.

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach - „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tyś. zł)”. Przy tym zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapewniają właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych urządzeń
w odpowiednim sanitarnym, porządkowymi technicznym oraz odbiór każdej ilości odpadów.