Skutecznie pozyskujemy środki!

Autor: Administrator serwisu

03/10/2018

Miasto Otwock od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrze zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych. Dzięki tym pieniądzom realizowanych jest wiele inwestycji i projektów, które wpływają na polepszanie warunków życia mieszkańców i rozwój miasta. Nowe drogi, zmodernizowane placówki oświaty, możliwość organizacji projektów dla dzieci i młodzieży, to tylko niektóre przykłady skutecznie realizowanych inwestycji.

Przyznane dotacje zewnętrzne w latach 2006 – 2014 na realizację takich projektów jak m.in.: „e-Otwock – Realizacja budowy elektronicznej administracji publicznej”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock”, „Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock”, „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz”, „Szanse edukacyjne klas I-III szkół podstawowych Gminy Otwock”, system wodno-kanalizacyjny w Otwocku, budowa boisk przy gimnazjum nr 3 oraz przy SP 6 i SP 12, budowa Orlika przy stadionie, budowa Orlika przy szkole podstawowej nr 9, budowa Orlika w Wólce Mlądzkiej czy wybudowanie ogólnodostępnych placów zabaw przy wszystkich szkołach podstawowych, wyniosły łącznie 85 mln zł. Z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych zmodernizowano targowisko miejskie, opracowano Program Gospodarki Niskoemisyjnej oraz utworzono portal internetowy miasta.

Pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych z ostatnich dwóch lat wynosi 24 589 340,13 zł. W ostatnich tygodniach nasze miasto otrzymało kolejne pieniądze z Unii Europejskiej, tym razem 931 120,00 zł na realizację projektu pt. „Rozwój e-usług w Otwocku”.

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie złożonych wniosków w ostatnich latach:
http://www.otwock.pl/fundusze-zewnetrzne,m,mg,1,9