Amest (Sater) Otwock zakończył przyjmowanie odpadów na rok 2016

Autor: Administrator serwisu

Składowisko

W dniu 18 listopada br. do Urzędu Miasta Otwocka wpłynęło pismo od prezesa Spółki Amest Otwock Sp. z o.o. informujące o zakończeniu przyjmowania odpadów na składowisku Amest Otwock.

 

Warszawa, dnia 16  listopada 2016 roku

Prezydent Miasta Otwocka

Ul. Armii Krajowej 5

05-400 Otwock

 

Informacja w sprawie osiągnięcia limitu składowania

Szanowny Panie Prezydencie

Niniejszym informuję, iż dnia 28 października br. zakończono przyjmowanie odpadów poddawanych unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku odpadów w Otwocku Świerku w ramach tzw. „limitu składowania” obowiązującego na rok 2016. Od tego dnia, w miarę potrzeb, przyjmowane będą tylko te odpady, które mogą być poddane procesowi odzysku zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.

Niezwłocznie po zakończeniu składowania odpadów, Spółka przeprowadziła prace polegające na zaizolowaniu i zabezpieczeniu pole eksploatacyjnego oraz wewnętrznych i zewnętrznych skarp składowiska.

Uprzejmie Pana zapraszam na składowisko Amest Otwock Sp. z o.o. celem dokonania obiektywnej oceny technicznego zabezpieczenia instalacji.

Z wyrazami szacunku

Felice Scoccimarro

ikona strzałka Skan pisma

Zobacz również

Problemy odorowe mieszkańców powiatu otwockiego

Mapka sytuacyjna