XXXIX Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

10/11/2016 13:00

XXXIX sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 14 listopada
2016 r. o godz. 13 00  w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a.  w sprawie zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Komisji i Obwodowych Komisji do spraw referendum gminnego w referendum gminnym w sprawie odwołania przed upływem kadencji Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka, zarządzonym   na dzień 11 grudnia 2016 r.

4.   Sprawozdanie z pracy komisji Rady.
5.  Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.
6.  Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
7.  Zapytania i wolne wnioski.
8.  Zakończenie obrad.