Seminarium szkoleniowe na temat azbestu

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

25/09/2017

Marszałek Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadań edukacyjno-informacyjnych wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” zaprasza na seminarium szkoleniowe na temat azbestu dla osób prowadzących działalność gospodarczą, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach.

Spotkania pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie” odbędą się w 3 terminach (do wyboru): I - 5 października br., II - 11 października br. i III - 25 października br., w godzinach 10.00-13.00. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.