„Ścieżka ekologiczna Amest” otwarta dla miłośników ekologii

Autor: Administrator serwisu

01/10/2018

W dniu 27 września 2018 roku oficjalnie udostępniono dla dzieci i rodzin z okolic Otwocka „Ścieżkę ekologiczną Amest”. Ścieżka ekologiczna, przygotowana przez zespół ekspertów Amest, zlokalizowana jest na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Otwock-Świerk. Promuje ona postawy prośrodowiskowe i dbałość o przyrodę. Gośćmi honorowymi otwarcia byli uczniowie z Otwocka ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2

Pierwsze spotkanie odbyło się na składowisku Amest Otwock, na którym ekowojownicy, uczniowie szkół złożyli przysięgę ochrony środowiska i miejsca które zamieszkują.


Inauguracja projektu obfitowała w niezliczoną ilość atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizytacja ścieżki ekologicznej. Dzieci i młodzież z zaciekawieniem słuchały w jaki sposób można dbać o środowisko i w codziennym życiu prezentować postawę ekobohaterów. Niespodzianka w postaci warsztatów pszczelarskich była niezapomnianym doświadczeniem, a konkurs specjalny dla miłośników przyrody dostarczył niesamowitych emocji.


Ścieżka ekologiczna Amest jest wyjątkowym projektem, bardzo bliskim reprezentowanym przez nas wartościom. Na każdym etapie realizowanych zadań zawsze troszczymy się o otaczającą nas przyrodę. Przygotowanie ścieżki było naturalną kontynuacją działań propagujących postawy ekologiczne, które prowadzimy od lat. Cieszę się, że wspólnie z dziećmi z okolicznych szkół mogliśmy świętować otwarcie „Ścieżki ekologicznej Amest” i liczę na to, że dla wszystkich gości był to wyjątkowy dzień – podkreśla inicjator projektu, Felice Scoccimarro, prezes spółki Amest.


Pan Prezes Felice Scoccimarro dokonał oficjalnego przecięcia wstęgi otwierającej ścieżkę ekologiczną.


Po części oficjalnej spotkania goście mieli okazję zrobić wesołe, pamiątkowe zdjęcia w specjalnie dla nich przygotowanej fotobudce, skosztować kolorowej waty cukrowej a także podziwiać pieką, zieloną okolicę.


***

Amest Otwock Sp. z o.o. jest współwłaścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w miejscowości Otwock-Świerk. Spółka zarządza nowoczesnym obiektem spełniającym najwyższe, europejskie standardy składowania odpadów. W sposób kontrolowany składuje i unieszkodliwia ok. 40 tys. ton odpadów rocznie. Od 1998 roku działa na rynku gospodarki odpadami wspólnie z Miastem Otwock. Na obszarze składowiska znajduje się instalacja odgazowania czynnego. Dzięki temu uzyskana "zielona" energia pokrywa potrzeby całego zaplecza technicznego i socjalnego składowiska, a nadmiar sprzedawany jest do Zakładu Energetycznego.

Galeria