Rusza dotowany z WFOŚiGW odbiór azbestu z terenu Otwocka

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

22/06/2016

Prezydent Miasta Otwocka podpisał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę Nr 0116/16/OZ/D z dnia 31.05.2016 roku na dofinasowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka –IV Etap”

Przyznana dotacja w wysokości 21 760 zł oraz środki własne zabezpieczone w budżecie pozwolą Miastu Otwock na odbiór i unieszkodliwienie 89,45t odpadów zawierających azbest z 30 nieruchomości położonych na terenie Otwocka. W najbliższym okresie Wykonawca zadania - Firma ALBAKOM Lucyna Fic rozpocznie odbiór azbestu, prace mają być wykonane do końca września br.