Ruch pieszych w okolicach dworca kolejowego

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

20/12/2017

W wyniku interwencji mieszkańców oraz Prezydenta Miasta Otwocka od 22 grudnia br. wprowadzone zostały poprawki do tymczasowej organizacji ruchu pieszych w okolicach dworca kolejowego w Otwocku.

WNIOSKI KIEROWANE DO SPÓŁKI BUDIMEX

Spółka Budimex realizująca modernizację linii kolejowej zdecydowała się utworzyć przejście dla pieszych między ulicą Orlą i dworcem.

UWAGA! Otwarte zostało przejście zlokalizowane przy przystanku autobusowym – od ulicy Orlej.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy wykonawcą inwestycji i władzami miasta nawierzchnia przejścia wzmocniona została kruszywem, a na zlecenie Miasta Otwocka wykonany został dodatkowy punkt oświetleniowy.

W środę, 27 grudnia Prezydent Miasta Otwocka sikierował do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe wniosek o uprzątnięcie terenu otaczającego utworzeone przed świetami przejście.

Niestety spółka Budimex przekazała także informację o wyłączeniu z ruchu pieszych przejścia przez torowisko między ulicami: Rzemieślniczą i Warszawską. Przejście zamknięte będzie do czasu wybudowania tunelu dla pieszych, a więc na okres od 6 do 8 miesięcy.

W związku z uruchomieniem tymczasowego peronu od strony parkingu przy ulicy Warszawskiej wykonane zostanie przejście dla pieszych przez jezdnię.

DO POBRANIA:

ODPOWIEDŹ SPÓŁKI BUDIMEX 

Spółka poinformowała także, że ze względów bezpieczeństwa teren objęty budową zostanie ogrodzony. Nie będzie zatem możliwości przechodzenia w miejscach zwyczajowo do tego wykorzystywanych, a jedynie szlakami wyznaczonymi w tymczasowej organizacji ruchu. 

Czytaj także:

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH DROGOWYCH

Galeria