Równanie dróg gruntowych - informacja

Autor: Administrator serwisu

24/03/2020

Z związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (nocnymi przymrozkami), równanie dróg gruntowych na terenie miasta Otwocka zostaje wstrzymane. Prace będą wznowione gdy warunki astmosferczyne ulegną polepszeniu.