Roboty bitumiczne w ul. Reymonta

Autor: Wydział Kultury i Promocji

07/11/2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku informuje, że w dniach od 7 do 8 listopada 2018 r. prowadzone będą roboty bitumiczne w ul. Reymonta w Otwocku na odcinku: drogi gminnej od ul. Dłuskiego do ul. Zakopiańskiej oraz drogi powiatowej od ul. Samorządowej do ul. Geislera.

W związku z powyższym informujemy, że ww. roboty prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ulicy dla ruchu kołowego.Odcinek drogi gminnej zamknięty będzie w dniach 7-8 listopada, a odcinek drogi powiatowej w dniu 8 listopada.

Za wykonywane roboty oraz bezpieczeństwo na placu budowy odpowiedzialna jest firma Budimex S.A.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie