Rezerwaty przyrody

Wykaz rezerwatów przyrody na terenie Miasta Otwocka

  1. Rezerwat Świder - utworzony 16 stycznia 1978 roku (akt prawny: M.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20). Powierzchnia całkowita rezerwatu wynosi 238 ha. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie naturalnego charakteru Świdra (i rzeki Mieni) tworzących liczne zakola, przełomy, wodospady oraz nadbrzeżnej roślinności, bogatej fauny wodnej i nadwodnej. Chroniony odcinek Świdra o długości ok. 41 km odznacza się dużą zmiennością, naturalnością oraz malowniczością krajobrazu nadrzecznego. Rezerwat przyrody „Świder” jest otwarty dla ruchu turystycznego. Ochroną rezerwatową objęte jest koryto i pas tarasu zalewowego o szerokości 20 m. Ze względu na zmieniający się przebieg linii brzegowej koryta Świdra precyzyjne określenie granic rezerwatu jest trudne.
     
  2. Rezerwat Pogorzelski Mszar został utworzony w 1987 roku. Jego powierzchnia wynosi 35,04 ha. Cały obszar chroniony jest własnością prywatną składającą się z ok. 120 działek. Jest to rezerwat florystyczny - torfowiskowy, obejmuje 2 torfowiska – wysokie i przejściowe, oddzielone od siebie wydmą z borem suchym.
     
  3. Rezerwat Wyspy Świderskie został utworzony w 1998 roku. Jest to rezerwat faunistyczny i obejmuje obszar wysp, piaszczystych łach oraz wód płynących rzeki Wisły o łącznej powierzchni 572,28 ha, z czego 32,81 ha w Otwocku. Celem utworzenia rezerwatu była ochrona ekosystemów wodnych w korycie środkowej Wisły, o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Jest to miejsce gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków oraz ostoja zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.