Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Termin zebrania organizacyjnego dla rodziców dzieci nowoprzyjętych
do Przedszkola Nr 4 w Otwocku na rok szkolny 2020/2021
zostanie ustalony po wznowieniu pracy placówki. 
Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie naszego przedszkola.

 

Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do Przedszkola Nr 4 na rok szkolny 2020/2021 są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie do 10.04.2020r. z wykorzystaniem jednego z podanych niżej sposobów:  
  1. Potwierdzenie woli za pomocą programu rekrutacyjnego FORMICO.
  2. Pobranie ze strony internetowej druku, wypełnienie  i złożenie w godzinach 8.00 – 15.30  do umieszczonej przed wejściem do przedszkola urny. 
  3. Pobranie ze strony internetowej druku, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie potwierdzenia woli na adres e-mail przedszkola: p4@oswiata-otwock.pl.
 POTWIERDZENIE WOLI - DRUK
Z uwagi na panującą epidemię  zalecamy skorzystanie z możliwości elektronicznego przesłania dokumentów.
Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 4 zostanie ogłoszona dnia 16 kwietnia 2020 r.


Wszystkie bieżące informacje dotyczące rekrutacji do otwockich przedszkoli

na rok szkolny 2020/2021 oraz wymagane dokumenty
znajdują sie na stronie Urzędu Miasta i Oświaty Miejskiej.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock - TUTAJ