Reklamacje

Sposób składania reklamacji w sprawie odbioru odpadów komunalnych.

Reklamację dotyczącą braku wykonania usługi przez podmiot zajmujący się obiorem odpadów od nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Otwocka, zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub niepozostawienia worków na odpady segregowane itp., należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki.

Reklamacje można zgłaszać:

- na adres e-mail: odpady@otwock.pl 

- pod numerem tel. (22) 779 20 01 WEW. 128, 138

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: adres nieruchomości, informację o problemie.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielane przez infolinię podmiotów zajmujących się obiorem odpadów , oraz reklamacje zgłaszane bezpośrednio do operatora.