Rejon C4

Odpady zmieszane, odpady biodegradowalne

styczeń
luty - 9, 23
marzec - 8, 22
kwiecień - 5, 19
maj - 4, 17, 31
czerwiec - 7, 14, 21, 28
lipiec - 5, 12, 19, 26
sierpień - 2, 9, 17, 23, 30
wrzesień - 6, 20
październik - 4, 18
listopad - 2, 15, 29
grudzień - 13, 28

Surowce wtórne (tw. sztuczne, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe) oraz szkło

styczeń
luty - 23
marzec - 22
kwiecień - 19
maj - 17
czerwiec - 14
lipiec - 12
sierpień - 9
wrzesień - 6
październik - 4
listopad - 2, 29
grudzień - 28

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (REMONDIS Sp. z o.o. tel.: 022 779-27-95, czynne pn-pt: 8:00-16:00): 17.03.2016 r.; 22.09.2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy od: 01.03.2016 r. do 10.03.2016 r. oraz od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r.