Rejon C2

Odpady zmieszane, odpady biodegradowalne

styczeń
luty - 3, 17
marzec - 2, 16, 31
kwiecień - 13, 27
maj - 11, 25
czerwiec - 1, 8, 15, 22, 29
lipiec - 6, 13, 20, 27
sierpień - 3, 10, 18, 24, 31
wrzesień - 14, 28
październik - 12, 26
listopad - 9, 23
grudzień - 7, 21

Surowce wtórne (tw. sztuczne, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe) oraz szkło

styczeń
luty - 17
marzec - 16
kwiecień - 13
maj - 11
czerwiec - 8
lipiec - 6
sierpień - 3, 31
wrzesień - 28
październik - 26
listopad - 23
grudzień - 21

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (REMONDIS Sp. z o.o. tel.: 022 779-27-95, czynne pn-pt: 8:00-16:00): 14.03.2016 r.; 19.09.2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy od: 01.03.2016 r. do 10.03.2016 r. oraz od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r.