Rejon B3

Odpady zmieszane, odpady biodegradowalne

styczeń
luty - 4, 18
marzec - 3, 17
kwiecień - 1, 14, 28
maj - 12 ,27
czerwiec - 2, 9, 16, 23, 30
lipiec - 7, 14, 21, 28
sierpień - 4, 11, 19, 25
wrzesień - 1, 15, 29
październik - 13, 27
listopad - 10, 24
grudzień - 8, 22

Surowce wtórne (tw. sztuczne, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe) oraz szkło

styczeń
luty - 4
marzec - 3
kwiecień - 1, 28
maj - 27
czerwiec - 23
lipiec - 21
sierpień - 19
wrzesień - 15
październik - 13
listopad - 10
grudzień - 8

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (REMONDIS Sp. z o.o. tel.: 022 779-27-95, czynne pn-pt: 8:00-16:00): 16.03.2016 r.; 21.09.2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy od: 01.03.2016 r. do 10.03.2016 r. oraz od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r.