Rejon B1

Odpady zmieszane, odpady biodegradowalne.

styczeń
luty - 2, 16
marzec - 1, 15, 30
kwiecień - 12, 26
maj - 10, 24
czerwiec - 7, 14, 21, 28
lipiec - 5, 12, 19, 26
sierpień - 2, 9, 17, 23, 30
wrzesień - 13, 27
październik - 11, 25
listopad - 8, 22
grudzień - 6, 20

Surowce wtórne (tw. sztuczne, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe) oraz szkło

styczeń
luty - 2
marzec - 1, 30
kwiecień - 26
maj - 24
czerwiec - 21
lipiec - 19
sierpień - 17
wrzesień - 13
październik - 11
listopad - 8
grudzień - 6

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (REMONDIS Sp. z o.o. tel.: 022 779-27-95, czynne pn-pt: 8:00-16:00): 15.03.2016 r.; 20.09.2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy od: 01.03.2016 r. do 10.03.2016 r. oraz od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r.