Rejon A2

Odpady zmieszane, odpady biodegradowalne

styczeń
luty - 11, 25
marzec - 10, 24
kwiecień - 7, 21
maj - 5, 19
czerwiec - 2, 9, 16, 23, 30
lipiec - 7, 14, 21, 28
sierpień - 4, 11, 18, 25
wrzesień - 8, 22
październik - 6, 20
listopad - 3, 17
grudzień - 1, 15, 29

Surowce wtórne (tw. sztuczne, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe) oraz szkło

styczeń
luty - 25
marzec - 24
kwiecień - 21
maj - 19
czerwiec - 16
lipiec - 14
sierpień - 11
wrzesień - 8
październik - 6
listopad - 3
grudzień - 1, 29

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (REMONDIS Sp. z o.o. tel.: 022 779-27-95, czynne pn-pt: 8:00-16:00): 13.04.2016 r.; 19.10.2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy od: 01.04.2016 r. do 08.04.2016 r. oraz od 03.10.2016 r. do 14.10.2016 r.