Raport o stanie gminy Otwock

Autor: Biuro Rady Miasta

12/06/2019

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Otwock za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta Otwocka przedstawia Radzie Miasta Otwocka Raport o stanie Gminy za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Otwock w za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącej Rady Miasta Otwocka.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Otwock zaplanowana jest na dzień 25 czerwca 2019 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. w godzinach 8.00-18.00 w Biurze Rady Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek A, pokój nr 12.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz w Biurze Rady.

PLIKI DO POBRANIA:

Zgłoszenie do udziału w debacie

Raport o stanie Gminy Otwock