Ramowy rozkład dnia

7:00-8:00

Schodzenie się dzieci, integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy swobodne w kącikach dowolnie wybranymi zabawkami, zabawy i gry stolikowe, zabawy dydaktyczne.

8:00-8:30

Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne.

8:30-9:00

Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Śniadanie.

9:00-10:00

Zajęcia edukacyjne przygotowane i kierowane przez nauczycielkę wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawa ruchowa.

10:00-10:30

Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela – obserwacja zachowań dzieci.

10:30-11:40

Przygotowanie do wyjścia – czynności higieniczno-porządkowe. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace gospodarcze i ogrodnicze, spacery, wycieczki. Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni.

11:40-12:00

Czynności samoobsługowe przygotowujące do obiadu, zabiegi higieniczno–porządkowe w łazience, nakrywanie do stołu.

12:00-12:30

Obiad.

12:30-13:00

Zajęcia wyciszające i relaksacyjne, czytanie książek.

13:00-14:30

Gry i zabawy dydaktyczne w małych zespołach, zabawy konstrukcyjne. Zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne ze śpiewem, zabawy integracyjne. Zabawy swobodne wynikające z własnej aktywności dzieci i ich zainteresowań oraz potrzeb w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych. Zajęcia indywidualne wspierające rozwój dziecka.

14:30-15:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek.

15:00-17:00

Zabawy swobodne dzieci w sali lub w ogrodzie, zajęcia indywidualne lub w małych grupach wspierające rozwój dziecka, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Rozchodzenie się dzieci.