RADOMKLIMA - Konferencja otwierająca projekt LIFE14

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

19/04/2016

20160418_101536.jpg

Projekt przewiduje wykonanie szeregu inwestycji na terenie Radomia, mających na celu przystosowanie miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i zwiększenie odporności miasta na te zmiany.

W ramach projektu przewiduje się m.in. zwiększenie retencyjności istniejących zbiorników wodnych, renaturyzację koryta rzeki, działania mające na celu poprawę jakości wód deszczowych odprowadzanych z obszarów miejskich oraz budowę tzw. „błękitno-zielonej infrastruktury” w przestrzeni miejskiej Radomia. Projekt jest realizowany przez konsorcjum Urzędu Miejskiego w Radomiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Wodociągów Miejskich w Radomiu oraz firmy FPP Enviro.

Podczas konferencji przedstawiono szereg prezentacji, w których poruszana była szerzej problematyka gospodarowania wodą, w szczególności na terenach zurbanizowanych. Udział w konferencji pozwolił na zapoznanie się z możliwościami korzystania z programu LIFE oraz sposobami dostosowania infrastruktury miejskiej do obecnych i przewidywanych w przyszłości zmian klimatu, skutkujących m.in. nawalnymi deszczami czy długotrwałymi okresami suszy.