Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
  • p. Marcin Próchnicki                              - Przewodniczący
  • p. Magdalena Zamora-Błaszczak         - Skarbnik
  • p. Paulina Bogdalska                             - Sekretarz