Pytania do prezydenta


 • Pytanie zadane dnia 2018-04-12 przez Panią Grażynę Białek:

  Pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

  Zadane przez: Grażyna Białek

  12/04/2018

  Szanowna Pani Grażyno

  Serdecznie dziękujemy za troskę oraz za miłe słowa skierowane do Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka.

  Z poważaniem

  Biuro Komunikacji Społecznej

  Urzędu Miasta Otwocka

 • Pytanie zadane dnia 2018-03-25 przez Panią Urszulę Klimczak:

  Szanowny Panie Prezydencie!
  Od wielu, wielu lat mieszkałam przy ulicy Kruczkowskiego w Otwocku. Zupełnie przypadkiem (z tablicy z nazwą ulicy) dowiedziałam się o zmianie nazwy na Malawskiego. Uważam za niedopuszczalne, że jako mieszkańcy miasta nie zostaliśmy w żaden sposób poinformowani ani o konsultacjach w sprawie planowanej zmiany, ani o faktycznej zmianie nazwy ulicy. Uważam, że powinniśmy zostać powiadomieni na piśmie o tak znaczącej zmianie. Oczekuję wyczerpujących wyjaśnień w tej kwestii.

  Z poważaniem


  Urszula Klimczak

  Zadane przez: Urszula Klimczak

  25/03/2018

  Szanowna Pani, w odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące zmiany nazwy ulicy z „Kruczkowskiego” na „prof. Stefana Kazimierza Malewskiego” informuję, że zmiana powyższa została dokonana na skutek Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 roku wydanego z godnie z ustawa z dn. 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. 2016 poz. 1103). Mieszkańcy Otwocka zostali oficjalnie o tym fakcie poinformowani na łamach strony internetowej www.otwock.pl w zakładce aktualności z dn. 13 grudnia 2017 r. Powyższa zmiana nie wymagała konsultacji społecznych i obowiązuje od 13 grudnia 2017 roku.

  Z poważaniem
  Wydział Gospodarki Gruntami
  UM Otwock

 • Pytanie zadane dnia 2017-10-20 przez Pana Andrzeja:

  Witam! Wiem, że ul Reymonta jest w zarządzie powiatu, ale czy miasto Otwock naciska różnymi sposobami na starostwo aby coś zrobić z ul. Reymonta pomiędzy Żeromskiego a samorządową to jest dramat i ogromny wstyd że ulica w takim stanie jest w centrum Otwocka. Liczne sklepy kościół i szkoły do których mieszkańcy dochodzą narażając często swoje zdrowie pomiędzy samochodami omijający mi dziury i kałuże, kilka razy w ciągu dnia mkną tędy karetki na sygnale, a chodnika dla pieszych brak. Wiem że miasto zrobiło projekt pod ZRID i co dalej. Mieszkam przy tej ulicy 50 lat i nic się od mojego urodzenia nie zmieniło jest co roku gorzej, często wstyd mi za stan jest ulicy przed osobami odwiedzającymi nas. Pozdrawiam Andrzej

  Zadane przez: Andrzej

  29/09/2017

  Dzień dobry

  Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące remontu nawierzchni ulicy Reymonta, z przykrością muszę zgodzić się z Pana oceną sprawy. Wspominany odcinek tej ulicy jest w stanie katastrofalnym. Faktem jest, że ulica Reymonta od skrzyżowania z ulicą Samorządową do skrzyżowania z ulicą Narutowicza jest w zarządzie Powiatu Otwockiego. Nie zmienia to faktu, że jest to bardzo ważna ulica Otwocka - i podobnie jak Panu - tak i mi zależy żeby mieszkańcy i nasi goście mogli poruszać się nią komfortowo. Osobiście prowadziłem wiele rozmów z Panem Starostą Mirosławem Pszonką, radnymi powiatowymi z Otwocka oraz Dyrektorem ZDP Markiem Płaczkiem, aby rozwiązać problem stanu technicznego tej drogi, deklarując jednocześnie pomoc finansową Miasta Otwocka w jej faktycznej odbudowie. Niestety ani budżet Miasta, ani Powiatu nie był w stanie udźwignąć tej inwestycji w tym roku. Dla podkreślenia udziału Miasta Otwocka w samych inwestycjach na drogach powiatowych to pragnę Pana poinformować, że w tym roku na te cele wydamy prawie 7 mln zł (nie licząc budowy ścieżek rowerowych). Są to środki przekazane przez Miasto na drogi powiatowe, tymczasem również wiele dróg gminnych na terenie Otwocka wymaga natychmiastowego remontu kapitalnego lub budowy od podstaw. Mając na względzie konieczność poprawy infrastruktury drogowej w Mieście Otwocku i poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, wspólnie z Powiatem Otwockim prowadziliśmy rozmowy odnośnie wspólnych inwestycji na drogach powiatowych. Istnieje możliwość wystąpienia o przyznanie środków na planowane inwestycje w ramach programu pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019”. Niewątpliwym atutem w procesie ubiegania się o fundusze zewnętrzne – w tym przypadku rządowe - jest element współpracy miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. W tym przypadku Miasta Otwocka i Powiatu Otwockiego. Po wnikliwych analizach przeprowadzonych przez zarządcę dróg – Zarządu Dróg Powiatowych – Powiat Otwocki zaproponował złożenie wspólnego wniosku na dwie inwestycje w tym przebudowę ulic: Samorządowa i Czaplickiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Reymonta i Samorządowa. Jeśli projekt uzyska akceptację Rady Miasta Otwocka i decyzję o dofinansowaniu przez Wojewodę Mazowieckiego, to uważam, że świetnym uzupełnieniem projektu byłaby budowa ulicy Reymonta na wskazanym przez Pana odcinku. Na zakończenie pragnę Pana zapewnić, że dokładam wszelkich starań aby wspólnie z władzami Powiatu Otwockiego problem nawierzchni ulicy Reymonta rozwiązać.

  Z poważaniem

  Zbigniew Szczepaniak

  Prezydent Miasta Otwocka