Punkty selektywnej zbiórki odpadów

PSZOK - ul. Samorządowa 42/44 (Remondis)

Czynne: soboty i niedziele (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

soboty godz. 9:00 - 20:00 i niedziele godz. 9:00 - 18:00

Przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

  • gruz pochodzący z remontów prowadzonych samodzielnie do 150 kg/miesiąc/gospodarstwo domowe,
  • rozebrana stolarka okienna,
  • opony pochodzące z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
  • odpady wielkogabarytowe (szafy, regały, stoły, kanapy, łóżka),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • surowce wtórne (papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne),
  • szkło.