Punkt selektywnej zbiórki odpadów

wjazd do PSZOK 2„PSZOK” - ul. Samorządowa 42/44 (Remondis)

Czynny: soboty i niedziele (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

 • soboty w godz. 9:00 - 20:00,
 • niedziele w godz. 9:00 - 18:00.

Przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 • gruz pochodzący z remontów prowadzonych samodzielnie do 150 kg/miesiąc/gospodarstwo domowe,
 • rozebrana stolarka okienna,
 • opony pochodzące z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • odpady wielkogabarytowe (szafy, regały, stoły, kanapy, łóżka),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • surowce wtórne (papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne),
 • szkło,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady niebezpieczne, w tym: zużyte baterie i akumulatory oraz chemikalia i opakowania po nich.

zużyte opony 2

odpady selektywne 3wjazd do PSZOK 5odpady selektywne 2