Przypominamy, że można zgłaszać policjantów w konkursie "Policjant, który mi pomógł"

Autor: Michał Retman Wydział Kultury i Promocji

17/05/2019

Mieszkańcy Powiatu Otwockiego, jeżeli znacie policjanta, szczególnie zaangażowanego w sprawy społeczne, policjanta który ujął was swoją osobą, pomógł w trudnej życiowej sytuacji bądź w rozwiązaniu problemu dotyczącego przemocy w rodzinie, a przede wszystkim policjanta, który swoją postawą wniósł szczególny wkład w budowę lokalnego systemu pomocowego, który jest wrażliwy na ludzką krzywdę i pomaga osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie, to można taką kandydaturę zgłosić do XII edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Policjant, który mi pomógł”. Wszelkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.niebieskalinia.pl oraz www.policja.pl Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2019 roku.

Najważniejszym celem tego konkursu jest wskazanie i wyróżnienie takich policjantów, którzy w relacjach międzyludzkich wykazują się wyjątkową empatią i chęcią niesienia pomocy potrzebującym, a szczególnie ofiarom i pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej.

Liczymy na to, że mieszkańcy powiatu otwockiego, a także instytucje, organy oraz urzędy wskażą, a może zaproponują i zgłoszą do konkursu tych policjantów, którzy w ich ocenie oraz opinii zasłużyli na miano prawdziwych społeczników, ludzi którzy sercem i dobrą postawą pokazują, że trzeba pomagać wszystkim będącym w potrzebie.

W naszym powiecie służy wielu serdecznych stróżów prawa, są wśród nich tacy którzy angażują się w pracę społeczną, ale też tacy, który swoją postawą zdobywają uznanie mieszkańców podczas przeprowadzanych interwencji.

Jeżeli w Państwa ocenie, jest wśród naszej policyjnej społeczności ktoś wyjątkowy, kogo warto nominować do konkursu, to prosimy serdecznie o zgłoszenie takiego policjanta.

Kandydatów można zgłaszać do 31 maja 2019 r. Zgodnie z regulaminem, takiego zgłoszenia może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

W kolejnym etapie weryfikacji zgłoszonych kandydatur, laureatów konkursu wybiera już specjalna Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Jak określa to regulamin, typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania policyjnych kandydatów z powiatu otwockiego!

Wierzymy, że w naszym powiecie są policjanci warci Państwa wyboru i uznania.

 

Źródło: KPP Otwock

Galeria