Przedszkole nr 6 - ogłoszenie o rekrutacji 2021/2022

Autor: Administrator serwisu

16/02/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 będzie przeprowadzane zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Miasto Otwock

                      Informację dotyczącą kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia określa Uchwała Nr XLVII/364/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 1 - Zarządzenie Nr 11/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 stycznia 2021

Załącznik nr 2 - Uchwała Nr XLVII/364/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2021 umieszczone są na stronie http://oswiata-otwock.pl/rekrutacja-na-rok-2020-2021/

                                                                            Dyrektor Przedszkola nr 6

                                                                            Ewa Kucharska