Przedszkole Miejskie nr 16

 "Grymuś"

ikona adres ul. Karczewska 27A, 05-400 Otwock

ikona telefon 22-779-54-11

ikona e-mail p16@oswiata-otwock.pl

ikona www www.grymus.przedszkola.net.pl

Dyrektor: Dominika Kudlicka

logo przedszkola

O nas

Nasze przedszkole istnieje od 1981 r. Opiekę nad dziećmi sprawował 21-osobowy zespół pracowników pod czułym i sprawnym nadzorem dyr. Aliny Żelazko. Przedszkolem od sierpnia 1991 r. kierowała Alicja Karczewska.
W celu zmniejszenia ilości dzieci w poszczególnych grupach w 1996 roku placówka została przekształcona w przedszkole 5-oddziałowe.
Od września 2009 w naszym przedszkolu utworzono 6 oddział.Wszystkim grupom nadaliśmy również nazwy i od początku roku szkolnego dzieci bawią się w salach : ,,Pszczółki", ,,Mrówki" , ,,Żaby" , ,,Wieloryby" , ,,Żyrafy" i ,,Koty"
Od 2001r. przedszkole nosi nazwę „Grymuś” (od słów: gry muzyka, śpiew).
Od 1 września 2004 roku w drodze konkursu stanowisko dyrektora objęła mgr Małgorzata Olszowa.

W 2006 r. uroczyście obchodziliśmy 25–lecie działalności naszego przedszkola.