Przedszkole Miejskie nr 15

ikona adres ul. Majowa 44, 05-402 Otwock

ikona e-mail 22 779 40 78

ikona e-mail przedszkole15otwock@wp.pl

ikona www www.p15.przedszkola.net.pl

Dyrektor: Barbara Gniadek

Plac zabaw przedszkola nr 15

logo przedszkolaPrzedszkole nr 15 w Otwocku rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Otwock. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Dyrektorem przedszkola jest Barbara Gniadek.
Budynek przedszkola znajduje się na dużej zalesionej działce (5300m2 ), w centrum jednej z dzielnic Otwocka - Świdrze. Posiada duży plac zabaw z wydzieloną częścią dla dzieci młodszych i starszych.
Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Sale zabaw są: wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym; dobrze wyposażone i estetyczne. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych.
W przedszkolu jest 5 grup, każda grupa ma swoją salę zajęć z przyległą do niej łazienką i szatnią dla dzieci.
W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycielek i logopeda. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i stale doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach i kursach. W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielki wykorzystują nowoczesne programy i metody pracy uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, stwarzają dzieciom atmosferę pełną ciepła, spokoju, radości i akceptacji.

Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.

Janusz Korczak

Czas pracy przedszkola
Przedszkole czynne jest w godzinach od 700 do 1700 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.
Podstawa programowa realizowana jest od 800 do1300.
Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.