Przedszkole Miejskie nr 10

"Leśne Skrzaty" w Otwocku

ikona adres ul. Kochanowskiego 6, 05-400 Otwock

ikona telefon 22 779 37 12, fax 22 779 37 12

ikona e-mail p10@oswiata-otwock.pl

ikona www www.przedszkole10.com.pl
 

Dyrektor: Ewelina Pszczółkowska


Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole nr 10

Dodatkowo realizowane są programy:

„Od przedszkolaka do pierwszaka”- "Przygoda z uśmiechem" wydawnictwa WSiP. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Iwony Brody .

 1. Program adaptacyjny dziecka 3 – letniego – program pozwala złagodzić ból rozstania, zmniejszyć do minimum dziecięcy dramat, i przygotować najmłodszych dzieci do uczestnictwa w życiu przedszkolnym. – program opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku, zatwierdzony uchwałą do realizacji w przedszkolu.
 2. Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” - E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – program dopuszczony do użytku szkolnego przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania.
 3. Program „Prawa dziecka” – opracowany przez dyrektora mgr Ewelinę Pszczółkowską – ma na celu uświadomienie dzieciom posiadania własnych praw i umiejętnego korzystania z nich. Program pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 4. Program wychowawczy Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" zatwierdzony przez Radę Rodziców mający na celu:
  • stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym
  • kszłtałtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności
  • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
  • rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu
  • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła
  • uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń
  • uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

Zobacz również