Przedłużenie terminu wnioskowania o wydanie karty Rodzina N+

Autor: Administrator serwisu

17/03/2020

Otwock-FB-1200x1200px_KartaRodzinaNplus_PrzedluzenieTerminu_k.png

Zgodnie z zarządzeniem nr 74/2020 wydanym przez Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego wnioski o wydanie Karty Rodzina N+ na 2020 rok będą przyjmowane do dnia 15 maja 2020 r. Zmiana terminu jest podyktowana sytuacja epidemiologiczną w kraju oraz troską o bezpieczeństwo i stan zdrowia mieszkańców Otwocka.