Przebudowa ul. Konarskiego jeszcze w tym roku

Autor: Administrator serwisu

13/11/2018

Prezydent Miasta wielokrotnie wnioskował do Rady Miasta o przeznaczenie środków na remont ul. Konarskiego. Przedstawiał remont tej ulicy w swojej propozycji do budżetu miasta, przedstawiał również propozycje przeznaczenia wolnych środków na remont tej ulicy w poprzednich latach, niestety bezskutecznie. Dopiero w tym roku udało się i Rada Miasta zgodziła się przeznaczyć 250 tys. zł na remont ul. Konarskiego, to pozwoliło w prawdzie na uruchomienie procedur przetargowych ale nie była kwota wystarczającą na remont ulicy. Po dwóch przetargach Rada Miasta przesunęła odpowiednie środki na realizacje zadania i umowa mogła zostać podpisana.

W dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada odbyło się kolejne spotkanie władz miasta z wykonawcą i dyrekcją szpitala im. prof. A. Grucy na którym uzgadniano zasady przeprowadzenia remontu tej ulicy. Konarskiego stanowi główną drogę dojazdową dla karetek pogotowia. Jej remont nie będzie więc łatwym zadaniem.

W momencie, gdy Wykonawca przystąpi do prac przejazd do szpitala będzie prowadzony w sposób bezkolizyjny - przejazd będzie się odbywał przez parking, który przylega do ulicy Konarskiego. Na czas wykonania robót parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie szpitala. 

Remont ulicy Konarskiego rozpocznie się za ok.  2 tygodnie i potrwa ok. 10-14 dni.

Galeria