Projekt koncepcyjny nr 3

Autor: Administrator serwisu

 I ETAP - część szkolna

Projektowany obiekt jest dwu piętrowy, niepodpiwniczony, posiada dwa skrzydła. Użytkowanie przewiduję się dla 300 uczniów, kadry nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Zachodnia elewacja jest najdłuższa, wynosi 59,56m. Elewacja frontowa znajdująca się od strony północnej ma 57,53m. Całkowita wysokość obiektu wynosi 10,27 m, wysokość pomieszczeń w świetle wynosi 3m.

Parter:

Na parterze projektuje się wejście główne prowadzące do szatni usytuowanych w holu, z którego znajduje się dostęp do komunikacji pionowej - windy i klatki schodowej, sklepiku szkolnego, toalet dla uczniów (w tym jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych) oraz portierni z wejściem do pomieszczenia socjalnego dla 5 pracowników .

We wschodnim skrzydle (wzdłuż elewacji frontowej) zaprojektowano kuchnię (5 pracowników) ze stołówką dla 40 uczniów, wzdłuż elewacji południowej zlokalizowano drugą klatkę schodową, sekretariat z gabinetem dyrektora oraz świetlice dla młodszych dzieci (klasy 1-3, 50 osób) z zapleczem oraz wyjściem na dziedziniec. Bezpośrednio z korytarza projektowane jest dodatkowe wyjście na dziedziniec.

W skrzydle południowym usytuowano świetlice dla starszych dzieci (klasy 4-8, 80 osób) z zapleczem, również z wyjściem na dziedziniec. Pomiędzy świetlicami zlokalizowano pokój cichej nauki, który ma bezpośredni dostęp do obu sąsiadujących pomieszczeń. W dalszej części przewiduję się sale dla 25 osób dla uczniów klas 1-3. Łącznie 4 sala lekcyjne (w tym jedna z kantorkiem) i jedna pracownia komputerowa. Na końcu korytarza zlokalizowano toalety dla uczniów, kotłownia i klatka schodowa.

Piętro:

W głównej części nad szatniami znajduje się duży hol, z dostępem do komunikacji pionowej, toalet zarówno dla uczniów i nauczycieli (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), pokoju nauczycielskiego z zapleczem socjalnym i szatniowym, oraz serwerownię.

W skrzydle południowym odpowiednio umieszczono 6 sal lekcyjnych dla uczniów klas 4-8. Sumując: salę komputerową, 3 sale lekcyjne z kantorkami, salę językową, pracownię biologiczną i fizyczno-chemiczną z kantorkami.

Podobnie jak na parterze na końcu budynku usytuowano w pionie sanitarnym toalety dla uczniów, klatkę schodową oraz pomieszczenie gospodarcze.

We wschodnim skrzydle od strony północnej znajduje się biblioteka szkolna oraz gabinet pielęgniarki, natomiast od strony południowej zlokalizowano salę lekcyjną oraz gabinety specjalistyczne dla logopedy, pedagoga i terapii rewalidacyjnej.

Komunikacja pionowa w obiekcie obsługiwana będzie przez trzy niezależne klatki schodowe.

 

II ETAP - sala gimnastyczna z zapleczami

Projektowany obiekt jest parterowy, podwyższony w części sali sportowej, niepodpiwniczony. Przylega do projektowanej części szkolnej na końcu jej wschodniego skrzydła.

W elewacji frontowej, będącej przedłużeniem pierzei elewacji szkolnej, zaprojektowano wejście główne do części sportowej. Nieopodal wejścia zlokalizowano toalety oraz stołówkę dla przedszkolaków, bezpośrednio przylegającą do stołówki szkolnej (stołówka szkolna jest zlokalizowana bez-pośrednio przy kuchni). Dalej znajduję się korytarz, wzdłuż którego zaprojektowano dwa węzły szatniowe – damski oraz męski. Węzły są w stanie pomieścić łącznie 48 uczniów. W części sportowej ponadto zlokalizowano pokój nauczyciela wychowania fizycznego, dużą sale sportową z miejscami siedzącymi wzdłuż krótszej ściany oraz mniejszą sale przeznaczoną na gimnastykę korekcyjną. Obie sale mają bezpośredni dostęp do magazynu.

 

III ETAP- część przedszkolna

Omawiana część projektowanego obiektu jest parterowa, niepodpiwniczona. Przewiduję się użytkowanie dla 100 dzieci oraz kadry pracowniczej.

Wejście główne zlokalizowano w północno-wschodnim narożniku obiektu. Bezpośrednio z wiatrołapu jest dojście do strefy ogólnodostępnej - toalet damskich i męskich oraz szatni dla dzieci. Kolejną częścią jest strefa przedszkolna z 4 salami dydaktycznymi, każda dla 25 dzieci z osobnymi węzłami sanitarnymi i magazynami na leżaki. Każda sala dydaktyczna posiada bezpośrednie wyjście na zewnętrzny plac zabaw. Odpowiednio dla dwóch sal dydaktycznych projektowany jest jeden wspólny przedsionek. Wzdłuż elewacji frontowej zlokalizowano pozostałe pomieszczenia: sale rekreacyjną dla 25 osób, sale zajęć dodatkowych dla 10 osób, sale sensoryczną, pokój wyciszeni, pokój nauczycieli z toaletą i szatnią, pokój administracyjny oraz gabinet specjalistyczny dla logopedy i psychologa.

 

 Materiały projektowe:

 K3_A01_420x710

K3_A02_420x540

 K3_A03_a3

 K3_A04_a3

 K3_Opis

 K3_Plansza_1_Str_Tyt

 K3_Plansza_1_Str_Tyt_2

 K3_Plansza_2

 K3_Plansza_3

 K3_PZT_a3_KOLOR

Wstępny kosztorys

Galeria