Projekt koncepcyjny nr 2

Autor: Administrator serwisu

I ETAP - część szkolna

Projektowany obiekt jest trzykondygnacyjny. Użytkowanie przewiduję się dla 300 uczniów, kadry nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Parter:

Na parterze w północno-wschodniej części projektuje się wejście główne. Wiatrołap jest bezpośrednio połączony z klatką schodową z windą. W bliskim sąsiedztwie wejścia głównego została zlokalizowana portiernia z pomieszczeniem socjalnym dla 5 pracowników oraz pomieszczenie porządkowe.

W środkowej części projektuje się hol główny z bezpośrednim wyjściem na dziedziniec, szatnie oraz sklep szkolny. Od północno-zachodniej strony zlokalizowano klatkę schodową, węzły sanitarne dla uczniów (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz gabinet pielęgniarki.

Od strony południowo-zachodniej projektowane są świetlice (otwarte na dziedziniec szkolny) z zapleczami. Między świetlicami umiejscowiono pokój cichej nauki, który ma bezpośredni dostęp do obu sąsiadujących pomieszczeń. W południowo-wschodnim narożniku zlokalizowano jadalnię z zapleczem kuchennym, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownię. Projektuje się bezpośredni dostęp z zewnątrz dla kotłowni oraz zapleczy kuchennych.

Hol główny stał się integrującą sferą całego obiektu. Obszerne przeszklenia południowej elewacji wraz z wewnętrznymi przeszkleniami sąsiadujących pomieszczeń, sprawiają wrażenie ogromnej, otwartej przestrzeni. Główna komunikacja dzięki swojej rozpiętości stwarza przyjazne miejsce do spędzania międzylekcyjnej przerwy.

Piętro I:

Analogicznie do sytuowania pomieszczeń na parterze, w części północno-zachodniej zlokalizowano klatkę schodową, węzły sanitarne dla uczniów oraz nauczycieli. Wzdłuż elewacji frontowej (północnej) umiejscowiono pokój nauczycieli z zapleczami, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet terapii rewalidacji, gabinet logopedy, sekretariat oraz gabinet dyrektora.

W północno-wschodnim narożniku (nad wejściem głównym) znajduję się klatka schodowa z widną, pomieszczenie porządkowe, węzeł sanitarny dla uczniów (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych).

Komunikacja biegnie wzdłuż osi wschód-zachód, dzieląc budynek na trzy trakty. W miejscach poszerzenia komunikacji, przewidziano przestrzenie rekreacyjne dla uczniów, w których ustawiono siedziska.

Cały południowy pas przeznaczony jest dla sal lekcyjnych. Na piętrze zlokalizowano 5 sal lekcyjnych z zapleczami, plus salę komputerową.

Piętro II:

Analogicznie do sytuowania pomieszczeń na pierwszym piętrze, cały południowy pas przeznaczony jest dla sal lekcyjnych. Zlokalizowano 2 sale lekcyjne z zapleczami, pracownię biologiczno-chemiczną z zapleczem, pracownię fizyczną z zapleczem, sale językową oraz sale komputerową.

w części północno-zachodniej zlokalizowano klatkę schodową, węzły sanitarne dla uczniów oraz nauczycieli. Wzdłuż elewacji frontowej (północnej) umiejscowiono bibliotekę oraz składnicę akt.

W północno-wschodnim narożniku (nad wejściem głównym) znajduję się klatka schodowa z widną, pomieszczenie porządkowe, węzeł sanitarny dla uczniów (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych).

Komunikacja biegnie wzdłuż osi wschód-zachód, dzieląc budynek na trzy trakty. W miejscach poszerzenia komunikacji, przewidziano przestrzenie rekreacyjne dla uczniów, w których ustawiono siedziska.

 

II ETAP - sala gimnastyczna z zapleczami

Obiekt projektowany jest jako jednokondygnacyjny. Pełnowymiarowa sala sportowa zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części. Przewidziano trybuny rozkładane na 180 osób.

W elewacji frontowej, będącej przedłużeniem pierzei elewacji szkolnej, zaprojektowano wejście główne do części sportowej. Wydzielono hol główny, który łączy ze sobą wszystkie części nowo-projektowanego zespołu budynków oraz posiada wejścia do sali sportowej oraz części zapleczy.

Przy holu zlokalizowano węzeł sanitarny dla uczniów (w tym toaletę dla niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie nauczycieli wychowania fizycznego z zapleczami, które ma dodatkowe wejście bezpośrednio na salę sportową.

W części południowo-zachodniej znajdują się zaplecza. Składają się z dwóch węzłów szatniowych dla 24 uczniów każdy oraz pomieszczenia porządkowego. W dalszej części zapleczy projektuje się siłownie, salę gimnastykę korekcyjnej oraz magazyn gospodarczy z dostępem z zewnątrz.

W części południowej zaprojektowano magazyn sali gimnastycznej, pomieszczenie gospodarcze, klatkę schodową, komunikację pozwalająca na dojście do istniejącej sali gimnastycznej oraz swobodne wyjście na zewnątrz. Istniejąca sala gimnastyczną została podzielona na mniejsze części i odpowiednio adaptowana na salę baletową oraz siłownię.

Wariant opcjonalny:

Proponuję się stworzenie tarasu na dachu (nad holem głównym) części sportowej. |Wyjście na taras umiejscowione byłoby na pierwszym piętrze części szkolnej. Wykorzystanie dachu pozwoliłoby na powstanie dodatkowej przestrzeni dla rekreacji uczniów, która ze względu na obszerną funkcję budynku i skomplikowany układ działki jest ograniczona.

 

III ETAP- część przedszkolna

W części wschodniej przewidziano część przedszkolną.

Omawiana część projektowanego obiektu jest parterowa, niepodpiwniczona. W części przedszkolnej przewiduję się użytkowanie dla 100 dzieci oraz kadry pracowniczej.

Centralnie przy wejściu głównym została zlokalizowana przedszkolna szatnia z dostępem do węzłów sanitarnych. W części zachodniej umiejscowiono jadalnie z zapleczem kuchennym.

Wzdłuż elewacji frontowej od zachodniej strony umiejscowiono pokój administracji, pokój specjalisty, toaletę pracowników oraz pokój nauczycieli z zapleczami.

Cała południowa część składa się z 4 sal dydaktycznych z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, na plac zabaw. Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny oraz magazyn na leżaki. Odpowiednio na dwie sale dydaktyczne zaprojektowano jeden wspólny przedsionek.

Część wschodnia składa się z dużej sali rekreacyjnej z zapleczem, sali sensorycznej, pokoju zajęć dodatkowych, pokoju wyciszeni i pomieszczenia gospodarczego.

 

Materiały projektowe:

K2_A01-420x730

K2_A02-a3

K2_A04-a3

K2_A05-a3

K2_Opis

K2_Plansza_1_Str_Tyt

K2_Plansza_1_Str_Tyt_2

K2_Plansza_2

K2_Plansza_3

K2_Plansza_4

K2_PZT_a3

Wstępny kosztorys

Galeria