Projekt koncepcyjny nr 1

Autor: Administrator serwisu

 I ETAP - część szkolna

Projektowany obiekt jest dwu piętrowy, niepodpiwniczony, posiada dwa skrzydła. Użytkowanie przewiduję się dla 300 uczniów, kadry nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Parter:

Na parterze w północno-zachodniej części projektuje się wejście główne. Wiatrołap jest bezpośrednio połączony z szatnią, która zlokalizowana jest na obszernym holu. W bliskim sąsiedztwie wejścia głównego została zlokalizowana klatka schodowa, szkolne węzły sanitarne, portiernia z pomieszczeniem socjalnym dla 5 pracowników oraz pomieszczenie gospodarcze.

W dalszej części zachodniego skrzydła projektuje się sale lekcyjne dla uczniów klas 1-3 (3 sale lekcyjne i 1 sala komputerowa) oraz świetlice z zapleczami dla uczniów poszczególnych grup wiekowych (odpowiednio 80 osób dla klas 1-3 i 50 osób dla klas 4-8). Pomiędzy świetlicami projektuje się salę cichej nauki, z bezpośrednimi przejściami do świetlic. W południowej części zachodniego skrzydła zlokalizowano klatkę schodową, szkolne węzły sanitarne oraz kotłownie z dostępem z zewnątrz.

Wzdłuż elewacji frontowej od strony północnej umiejscowiono stołówkę szkolną z kuchnia. W północno-wschodniej części zlokalizowano klatkę schodową oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż elewacji południowej znajdują się węzły sanitarne ogólnodostępne i dla nauczycieli, gabinet pielęgniarki, sklep szkolny.

Charakterystycznym miejscem jest poszerzenie przestrzeni komunikacji pozwalającej bezpośrednio wyjść na dziedziniec.

Piętro:

Analogicznie do sytuowania pomieszczeń na parterze, w części północnej zlokalizowano szkolne węzły sanitarne oraz obszerny hol. W dalszej części zachodniego skrzydła znajdują się sale lekcyjne dla uczniów klas 4-8. (4 sale lekcyjne z zapleczami, sala komputerowa, sala językowa, pracownia fizyczna, pracownia biologiczno-chemiczna) oraz w części południowej szkolne węzły sanitarne oraz klatka schodowa.

W północno-wschodniej części zlokalizowano: pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym i szatniowym, gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy, gabinet terapii rewalidacji, serwerownię, składnice akt, toalety ogólnodostępne i dla nauczycieli, klatkę schodową oraz windę.

 

II ETAP - sala gimnastyczna z zapleczami, plus biblioteka szkolna

Projektowany obiekt jest dwu piętrowy, niepodpiwniczony.

Parter:

W elewacji frontowej, będącej przedłużeniem pierzei elewacji szkolnej, zaprojektowano wejście główne do części sportowej. Wiatrołap umożliwia bezpośrednie dojście do klatki schodowej z windą. Wydzielono hol główny, który łączy ze sobą wszystkie części nowoprojektowanego zespołu budynków oraz posiada wejście na salę gimnastyczną.

Wzdłuż głównej komunikacji, zlokalizowanej na osi północ-południe zlokalizowane zostały zaplecza sali sportowej. Zaplecza składają się z następujących pomieszczeń: szkolny węzeł sanitarny (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych), pokój nauczycieli wychowania fizycznego z zapleczem szatniowym oraz osobnym węzłem sanitarnym, dwóch węzłów szatniowych – każdy prze-znaczonych dla 24 uczniów.

W części południowej zaprojektowano magazyn sali gimnastycznej, pomieszczenie gospodarcze, klatkę schodową, komunikację pozwalająca na dojście do istniejącej sali gimnastycznej oraz swobodne wyjście na zewnątrz. Istniejąca sala gimnastyczną została podzielona na mniejsze części i odpowiednio adaptowana na salę baletową oraz siłownię.

Piętro:

Na piętrze, nad węzłami szatniowymi, została zaprojektowana biblioteka szkolna z czytelnią dla 25 osób oraz 5 stanowisk komputerowych. Wykorzystując korytarz pomiędzy pomieszczeniem biblio-teki a salą gimnastyczną, zaprojektowano galerię z widokiem na salę gimnastyczną.

 

III ETAP- część przedszkolna, plus biblioteka miejska

Omawiana część projektowanego obiektu jest parterowa, niepodpiwniczona. W części przedszkolnej przewiduję się użytkowanie dla 100 dzieci oraz kadry pracowniczej. Biblioteka miejska prze-znaczona jest dla maksymalnie 25 osób.

W zachodniej części zlokalizowano bibliotekę miejską, stała się ona buforem pomiędzy częścią szkolną i sportową, a częścią przedszkolną. Biblioteka została wyposażona w pomieszczenie socjalne dla pracownika, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety ogólnodostępne.

W części wschodniej przewidziano część przedszkolną. Wzdłuż elewacji frontowej od zachodniej strony umiejscowiono pokój administracji, pokój specjalisty, toaletę pracowników oraz pokój nauczycieli z zapleczami.

Centralnie przy wejściu głównym została zlokalizowana przedszkolna szatnia z dostępem do węzłów sanitarnych.

Cała południowa część składa się z 4 sal dydaktycznych z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, na plac zabaw. Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny oraz magazyn na leżaki. Odpowiednio na dwie sale dydaktyczne zaprojektowano jeden wspólny przedsionek.

Część wschodnia składa się z dużej sali rekreacyjnej z zapleczem, sali sensorycznej, pokoju zajęć dodatkowych, pokoju wyciszeni i pomieszczenia gospodarczego.

 

Materiały projektowe:

K1_A01_420x850

 K1_A02_420x650

 K1_A03_a3

 K1_A04_a3

 K1_Opis

 K1_Plansza_1_Str_Tyt

 K1_Plansza_1_Str_Tyt_2

 K1_Plansza_2

 K1_Plansza_3

 K1_PZT_a3

Wstępny kosztorys

Galeria