Projekt Funkcjonalno-Użytkowy Szkoły Podstawowej nr 8 w Otwocku

Autor: Administrator serwisu

29/01/2020

Podglądowe.jpg

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z STWiOR i projektami wykonawczymi dla budowy Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Żeromskiego 235 w Wólce Mlądzkiej wg PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO w ramach zadania budżetowego pn. „projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mlądzkiej”. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Ogłoszenie o zamówieniu - WZP.271.04.2020

Galeria