Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Wszelkie uwagi do planu aktualizacji można składać w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bądź droga mailową na adres: inwestycje@otwock.pl

Uwagi należy składać do 2 marca 2016 roku

ikona strzałka Skan dokumentu

ikona strzałka Dokument word