Kontynuacja XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Otwocka

Autor:

01/02/2017 18.00

Kontynuacja XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 1 lutego 2017 r. o godz. 18.00  w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

c) zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027.

d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
w ul. Batorego przy ul. Olszowej;

e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej;

f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników i krawężników w ul. Matejki na odcinku od ul. Karczewskiej do wysokości skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego wraz z wykonaniem lewoskrętu
z ul. Matejki w ul. Karczewską w Otwocku;

g) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/254/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu
z przeznaczeniem na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku; 

h) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48 w Otwocku;

i) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie przystanków wraz z wiatami w ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej,
na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy rondzie Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn;

j) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica
do ul. Górnej w Otwocku;

k) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ul. Matejki z kostki betonowej wraz z chodnikiem
w Otwocku;

l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej;

m) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Japońskiej;

4. Zapytania i wolne wnioski

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki”;

b) w sprawie zawarcia przez Miasto Otwock porozumienia z Powiatem Otwockim o wspólnej realizacji inwestycji drogowej;

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder”;

6. Zakończenie obrad.