Woda z otwockiego wodociągu przydatna do spożycia

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

04/01/2017

Prezydent Miasta Otwocka otrzymał pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie oceny jakości wody pod kątem przydatności do spożycia przez ludzi:

- w wodociągu publicznym zarządzanym przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w II półroczu 2016r. - do pobrania;

- w Otwocku, zaopatrywanym z wodociągu zarządzanego przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 2016r. - do pobrania;

Z oceny PPIS w Otwocku wynika, że woda z wodociągu publicznego w Otwocku jest przydatna do spożycia przez ludzi zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.