XLI nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor:

23/12/2016 8.15

XLI nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 29 grudnia 2016 roku o godz. 8:15 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:
   a) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok,
   b) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
4 Zakończenie obrad.