Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

19/12/2016 16.15

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 20 grudnia 2016 roku o godz.16:15 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
            a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
            b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku skierowanego przez:

a) Klub Sportowy „Grappler”;
b) UKS karate Shinkyokushin w Otwocku;
c) Otwocki Klub Pojazdów Zabytkowych „OLDTIMER”;
d) Ks. Jan Śmigasiewicz w sprawie „SACROSONG – 2017”;
e) Stowarzyszenie Aktywny Otwock;
f) UKS Wilki Otwock;

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.