XXXVII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor:

13/10/2016 13.30

XXXVII sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek 18 października 2016 r. o godz. 13 30 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

b) zmieniająca uchwałę Nr XIX/168/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2016-2022;

4. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

6. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.