XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

05/09/2016 16:00

XXXIV nadzwyczajna sesj Rady Miasta Otwocka odbędzie się (we wtorek) w dniu  6.09. 2016 r. o godz. 1600w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)    wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

b)    zmiany uchwały Nr XXXI256/ 16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016 roku. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i przebudowie chodników przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Hożej;

c)    zmiany uchwały Nr XX/180/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza) zmienioną Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XXX/246/16 z dnia 4 lipca 2016r.;

d)    zmiany uchwały Nr XX/176/ 16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu  pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej);

e)    zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim;

4. Zakończenie obrad.