XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor:

19/08/2016 18:00

 XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek 23 sierpnia 2016 r. o godz. 1800 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 Porządek obrad:

  1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Miasta Otwocka na rok 2017;
  4. Zapytania i wolne wnioski
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;
  6. Zakończenie obrad.