Ścieżka rowerowa w Świdrze

Autor: Gazeta Otwocka

14/07/2016

W maju br., na ul. Majowej ruszyły roboty budowlane polegające na budowie chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc parkingowych i elementów odwodnienia ulicy Majowej na odcinku od ul. Bagatela do ul. Otwockiej w ramach zadania budżetowego „Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od  ul. Bagatela do ul. Otwockiej).

Nawierzchnie chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych zostaną wykonane z kostki brukowej, zjazdów do posesji w kolorze czerwonym, i zjazdów w ul. Otwocką, Tuwima oraz Wiązowską w kolorze grafitowym.

Wartość realizacji zadania to wydatek 805 932,81 zł.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2016 r.

Przypomnijmy że przed dwoma laty Miasto Otwock udzieliło już pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu, na realizację projektu i budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 700 metrów w ulicy Majowej, na odcinku od ul. Mlądzkiej do Wołodyjowskiego. Obecnie realizowany odcinek jest kolejnym etapem inwestycji.

Galeria